Szkolenia personelu

Ramowy program szkolenia z zakresu zasad montażu i bezpiecznej eksploatacji regałów.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z informacjami zamieszczonymi w instrukcjach montażu i użytkowania regałów oraz nauczenie świadomego, poprawnego i skutecznego wykorzystywania owych instrukcji w swojej codziennej pracy.

 • Przedstawienie układu i zakresu informacji zawartych w instrukcjach użytkowania
 • Rozpoznawanie systemów regałowych produkcji MAGO
 • Omówienie zasad doboru regałów do wystawianych towarów
 • Zagadnienia dotyczące oznakowania bezpieczeństwa
 • Typowe uchybienia użytkowników
  1. Uszkodzenia tworzące największe zagrożenia
  2. Uszkodzenia najbardziej powszechne
 • Sposób prowadzenia przeglądów
  1. Omówienie
  2. Prezentacja wizualna
szkolenia-1

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma instrukcję użytkowania regałów produkcji MAGO oraz imienne świadectwo ukończenia szkolenia. Szkolenie przeznaczone jest dla maksymalnie 25 osób.

Cena

Do każdego zapytania podchodzimy indywidualnie. W celu zapoznania się z ofertą prosimy o kontakt.