Szkolenia personelu

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z informacjami zamieszczonymi w instrukcjach montażu i użytkowania regałów oraz nauczenie świadomego, poprawnego i skutecznego wykorzystywania owych instrukcji w swojej codziennej pracy.

Szkolenie jest prowadzone przez dwie osoby. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Instrukcję użytkowania regałów produkcji MAGO oraz imienne Świadectwo ukończenia szkolenia.

ETAPY SZKOLENIA:

  1. Przedstawienie układu i zakresu informacji zawartych w instrukcjach użytkowania.
  2. Omówienie zasad doboru regałów oraz ich obciążania.
  3. Zagadnienia dotyczące oznakowania.
  4. Typowe uchybienia użytkowników.
  5. Sposób prowadzenia przeglądów.