Przeglądy eksperckie regałów

Pragniemy zaoferować Państwu usługę o nazwie Przegląd Ekspercki. Celem przeglądu jest wskazanie Klientowi uszkodzeń i ewentualnych błędów w konstrukcjach regałowych. Zgodnie z normą europejską PN-EN 15635 „Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania” użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzanie corocznej kontroli instalacji regałowej, która powinna zostać wykonana przez wykwalifikowanego eksperta z zewnątrz.

Przeglądy eksperckie są wymagane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, a ich przeprowadzanie poddawane jest restrykcyjnej kontroli.

Podczas Przeglądu Eksperckiego sprawdzamy wszystkie zainstalowane u klienta regały. Przeglądy wykonujemy zgodnie z zakresem zawartym w dokumentach:

  • Przeglądy regałów sklepowych – Instrukcja montażu i użytkowania
  • Przeglądy regałów magazynowych – Instrukcja montażu i użytkowania

Wykonujemy również przeglądy regałów producentów innych niż MAGO S.A. na podstawie posiadanych lub otrzymanych od Klienta instrukcji użytkowania regałów oraz aktualnych Polskich Norm.

W celu omówienia szczegółów przeglądu regałów chętnie się spotkamy w dowolnym miejscu w Polsce, wygodnym dla Państwa.