Kontakt

mgr Paweł Szczepaniak
Prokurent

600 808 034

mgr inż. Maciej Bączkowski
Projektowanie, przeglądy regałów i szkolenia
Polska północna

600 808 103

inż. Sławomir Makselon
Projektowanie, przeglądy regałów i szkolenia
Polska południowa

600 808 009

inż. Michał Deć
Montaż i serwis regałów

795 458 752

SEPROMO SP. Z O.O.
Aleja Katowicka 119/121
05-830 Nadarzyn, Rusiec

+48 (22) 729 81 01 wew. 125

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000317632
Kapitał zakładowy 100 000 PLN

NIP 534-24-07-339

REGON 141644478